Proiectul ASTERCRIG finantat de

Parteneriate in domenii prioritare

Numar proiect PN-II-PT-PCCA-2013-4-1882

Titlul proiectului: Evaluarea multi-disciplinara a usilor imparatesti din bisericile de secol XV-XIX in vederea conservarii si restaurarii prin metode clasice si digitale pentru asigurarea viabilitatii comunitare


Sursa de finantare a proiectuluiFinantare: Bugetul de stat
Denumirea Programului din PN II: PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE
Tipul proiectului: Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa
Valoarea totala a contractului: (impartit pe 2 surse de finantare) 1 437 500 lei
Sursa 1 - de la bugetul de stat: 1 250 000 lei
Sursa 2- din alte surse atrase (cofinantare proprie): 187 500 lei
Durata contractului: 24 luni
Autoritatea Contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca