Proiectul ASTERCRIG finantat de

Parteneriate in domenii prioritare

Numar proiect PN-II-PT-PCCA-2013-4-1882

Titlul proiectului: Evaluarea multi-disciplinara a usilor imparatesti din bisericile de secol XV-XIX in vederea conservarii si restaurarii prin metode clasice si digitale pentru asigurarea viabilitatii comunitare


ETAPELE PROIECTULUI


ETAPA I - Elaborarea unui protocol pentru evaluarea artistica si teologica a portilor imparatesti de la bisericile de lemn din secolele XV-XIX
Data finalizarii: 31/12/2014

Aceasta este o etapa de colectare de date, iar rezultatele asteptate vor fi urmatoarele:
1. Rapoartele privind starea de conservare a portilor imparatesti din bisericile de lemn care dateaza din secolele XV-XIX situate in Cluj si Salaj, pe baza acestui studiu, se vor stabili bisericile unde iconostasurile si portile imparatesti ar putea fi restaurate.
2. Clasificarea portilor imparatesti si a iconostasului inventariate pe baza unor criterii artistice si teologice.
3. Metoda de evaluare artistica si teologica ale portilor imparatesti din cadrul bisericilor investigate.
4. Site-ul Web.


ETAPA II - Evaluarea stiintifica, conservarea si restaurarea portilor imparatesti selectate din judetele Cluj si Salaj
Data finalizarii: 11/12/2015

Rezultatele asteptate ale acestei etape sunt urmatoarele:

1. Dezvoltarea unor metode specifice pentru analiza materialelor din componenta portilor imparatesti.

2. Publicarea a 3 lucrari stiintifice.

3. Dezvoltarea unei metode de restaurare digitala care vizeaza reconstructia elementelor structurale si picturale ale portilor imparatesti.

4. Sistem de monitorizare a parametrilor mediului ambiant si arhivarea datelor intr-o baza de date accesibila.

5. Restaurarea suportului de lemn si a stratului pictural pentru 4 porti imparatesti.

6. Obtinerea modelelor 3D pentru 15 porti imparatesti.

7. Patru porti imparatesti restaurate digital


Etapa III - Validarea restaurarii digitale si metodologia de promovare a patrimoniului investigat la nivel national si international
Data finalizarii: 30/06/2016

Aceasta etapa este dedicata pentru validarea si diseminare, rezultatele asteptate sunt urmatoarele:

1. Modelul digital pentru restaurare.
2. Baza de date de cunostinte.
3. Catalog online si tiparit cu iconostasele si portile imparatesti ale bisericilor de lemn care dateaza din secolele XV-XIX.

4. Realizarea unui numar minim de 15 modele virtuale 3D ale portilor imparatesti, care vor fi prezentate intr-un muzeu virtual.
5. Organizarea simpozionului unde vor fi prezentate lucrarile stiintifice.
6. Prezentarea a trei lucrari stiintifice care vor detalia rezultatele proiectului.

7. Cerere de brevet de inventie


Documente

Raport ETAPA I - fisier in format pdf